Thời tiết Xã Cam Thượng 5 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Cam Thượng Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.48 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cam Thượng
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.36 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:42

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Cam Thượng Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

15.96 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cam Thượng
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Cam Thượng Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cam Thượng
Độ ẩm

93 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.32 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Thứ 5 - 18/07

Thời tiết Xã Cam Thượng Thứ 5 - 18/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.11 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cam Thượng
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.91 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:42

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Xã Cam Thượng Thứ 6 - 19/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cam Thượng
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.76 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cam Thượng vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cam Thượng