Thời tiết Xã Chu Phan 3 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Chu Phan Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.79 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Chu Phan
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:40

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Chu Phan Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.6 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Chu Phan
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.3 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Chu Phan Thứ 5 - 25/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.49 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Chu Phan
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.91 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Chu Phan vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Chu Phan