Thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh Thứ 3 - 23/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.79 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.56 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:36

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh Thứ 4 - 24/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.54 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.92 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:35

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh Thứ 5 - 25/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.43 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.47 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:35

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh Thứ 6 - 26/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.62 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:35

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh Thứ 7 - 27/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.72 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.63 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh