Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh 3 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh Thứ 7 - 13/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.34 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.14 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:38

CN - 14/07

Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh CN - 14/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.04 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.05 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:38

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh Thứ 2 - 15/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

20.93 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

92 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.05 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh