Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh 5 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh Thứ 6 - 19/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.45 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.94 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:37

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh Thứ 7 - 20/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.29 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.94 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:37

CN - 21/07

Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.87 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.75 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:37

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh Thứ 2 - 22/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.93 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:36

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh Thứ 3 - 23/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.84 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.96 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh