Thời tiết Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì 3 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì CN - 21/07

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.11 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.69 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:20

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì Thứ 2 - 22/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.24 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.56 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:20

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì Thứ 3 - 23/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.58 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.67 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:20

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì