Thời tiết Phường Xuân Đỉnh 5 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Xuân Đỉnh Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

15.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Xuân Đỉnh
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.91 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:41

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Xuân Đỉnh Thứ 3 - 16/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

20.9 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Xuân Đỉnh
Độ ẩm

92 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.3 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Phường Xuân Đỉnh Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

19.22 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Xuân Đỉnh
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.46 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Thứ 5 - 18/07

Thời tiết Phường Xuân Đỉnh Thứ 5 - 18/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.43 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Xuân Đỉnh
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.86 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Phường Xuân Đỉnh Thứ 6 - 19/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.5 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Xuân Đỉnh
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Xuân Đỉnh vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Xuân Đỉnh