Thời tiết Phường Phú Lương 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Phường Phú Lương Thứ 3 - 23/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.64 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Lương
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:39

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Phường Phú Lương Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.37 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Lương
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.63 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Phường Phú Lương Thứ 5 - 25/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.19 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Lương
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.23 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:38

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Phường Phú Lương Thứ 6 - 26/07

34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

20.23 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/34°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Lương
Độ ẩm

70 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.51 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:38

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Phường Phú Lương Thứ 7 - 27/07

32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

17.7 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phú Lương
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.8 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Phú Lương vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Phú Lương