Thời tiết Phường Phúc La 5 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Phường Phúc La Thứ 7 - 13/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.32 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phúc La
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:41

CN - 14/07

Thời tiết Phường Phúc La CN - 14/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phúc La
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.39 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:41

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Phúc La Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phúc La
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.5 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Phúc La Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.54 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phúc La
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.78 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Phường Phúc La Thứ 4 - 17/07

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.81 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/32°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phúc La
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.79 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Phúc La vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Phúc La