Thời tiết Phường Trung Hưng 3 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Phường Trung Hưng Thứ 6 - 19/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

17.33 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Trung Hưng
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.22 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:41

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Phường Trung Hưng Thứ 7 - 20/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

30.02 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Trung Hưng
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.09 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:41

CN - 21/07

Thời tiết Phường Trung Hưng CN - 21/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

25.02 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Trung Hưng
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.08 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Trung Hưng vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Trung Hưng