Thời tiết Phường Trung Sơn Trầm 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Trung Sơn Trầm Thứ 2 - 15/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.3 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Trung Sơn Trầm
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.46 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:42

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Trung Sơn Trầm Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.89 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Trung Sơn Trầm
Độ ẩm

92 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.09 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Phường Trung Sơn Trầm Thứ 4 - 17/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.68 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Trung Sơn Trầm
Độ ẩm

92 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.34 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Trung Sơn Trầm vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Trung Sơn Trầm