Thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây 15 ngày tới

Thứ 6 19/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.06 m/s

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.06 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.78 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.78 m/s
CN 21/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.25 m/s

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.25 m/s
Thứ 2 22/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.25 m/s

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.25 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.38 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.38 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.85 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.85 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.94 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.94 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.26 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.26 m/s
Thứ 7 27/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.96 m/s

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.96 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.08 m/s

25° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.08 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.2 m/s

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.2 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.9 m/s

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.92 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.92 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.55 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.55 m/s
Thứ 6 02/08
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.24 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.24 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây vào 15 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây