Thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây Thứ 3 - 23/07

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.68 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:16

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây Thứ 4 - 24/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.66 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.14 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:16

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây Thứ 5 - 25/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.4 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.38 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:16

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây Thứ 6 - 26/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.02 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.69 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:15

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây Thứ 7 - 27/07

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.25 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây