Thời tiết Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây 7 ngày tới

Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.96 m/s

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.96 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.54 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.54 m/s
Thứ 4 17/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.63 m/s

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.63 m/s
Thứ 5 18/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.32 m/s

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.32 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.05 m/s

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.95 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.95 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.23 m/s

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.23 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây