Thời tiết Xã Thanh Lân 10 ngày tới

CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.26 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.26 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.26 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.26 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.27 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.27 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.72 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.72 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.85 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.85 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.1 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.1 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.1 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.1 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.9 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.61 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.61 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.45 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.45 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Lân vào 10 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thanh Lân