Thời tiết Xã Thanh Lân 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Thanh Lân Thứ 2 - 15/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

47.15 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lân
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

9.62 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:33

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Thanh Lân Thứ 3 - 16/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

60.65 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lân
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

7.4 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:32

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Thanh Lân Thứ 4 - 17/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

31.09 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lân
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.26 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:32

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Lân vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thanh Lân