Thời tiết Xã Thanh Lân 5 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Xã Thanh Lân CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.52 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

30°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lân
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.26 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:31

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Thanh Lân Thứ 2 - 22/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.81 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

30°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lân
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.26 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:31

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Thanh Lân Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.33 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

30°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lân
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.27 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:30

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Thanh Lân Thứ 4 - 24/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/31°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.67 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

30°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lân
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.72 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:30

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Thanh Lân Thứ 5 - 25/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/31°

Lượng mưa
Lượng mưa:

15.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

30°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Thanh Lân
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.85 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:30

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Lân vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thanh Lân