Thời tiết Xã Thanh Lân 7 ngày tới

Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 9.62 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.62 m/s
Thứ 3 16/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.4 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.4 m/s
Thứ 4 17/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.26 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.26 m/s
Thứ 5 18/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.23 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.23 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.63 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.63 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.63 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.63 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.57 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.57 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Lân vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thanh Lân