Thời tiết Phường Phong Cốc 3 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Phường Phong Cốc Thứ 7 - 13/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.1 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phong Cốc
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.53 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:37

CN - 14/07

Thời tiết Phường Phong Cốc CN - 14/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

29.33 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phong Cốc
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.58 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:37

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Phong Cốc Thứ 2 - 15/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

35.36 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Phong Cốc
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.74 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Phong Cốc vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Phong Cốc