Thời tiết Phường Yên Hải 5 ngày tới

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Phường Yên Hải Thứ 6 - 19/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

13.05 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yên Hải
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.94 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:36

Thứ 7 - 20/07

Thời tiết Phường Yên Hải Thứ 7 - 20/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

22.59 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yên Hải
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.94 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:35

CN - 21/07

Thời tiết Phường Yên Hải CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.6 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yên Hải
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.76 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:35

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Phường Yên Hải Thứ 2 - 22/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

17.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yên Hải
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.5 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:35

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Phường Yên Hải Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

12.24 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yên Hải
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.78 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Yên Hải vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Yên Hải