Thời tiết Xã Liên Vị 3 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Xã Liên Vị CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.36 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Liên Vị
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.92 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:35

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Liên Vị Thứ 2 - 22/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.34 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Liên Vị
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.92 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:35

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Liên Vị Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.4 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Liên Vị
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.44 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Liên Vị vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Liên Vị