Thời tiết Xã Liên Vị 5 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Xã Liên Vị Thứ 7 - 13/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.96 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Liên Vị
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.62 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:37

CN - 14/07

Thời tiết Xã Liên Vị CN - 14/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

29.53 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Liên Vị
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.64 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:37

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Liên Vị Thứ 2 - 15/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

35.94 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Liên Vị
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.76 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:36

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Liên Vị Thứ 3 - 16/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.98 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Liên Vị
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.24 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:36

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Liên Vị Thứ 4 - 17/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.74 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Liên Vị
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.03 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Liên Vị vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Liên Vị