Thời tiết Huyện Cư Kuin 3 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Huyện Cư Kuin Thứ 3 - 25/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.67 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Cư Kuin
Độ ẩm

95 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.89 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Huyện Cư Kuin Thứ 4 - 26/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.94 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Cư Kuin
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.25 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Huyện Cư Kuin Thứ 5 - 27/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Cư Kuin
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.06 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư Kuin vào 3 ngày tới