Thời tiết Xã Dray Bhăng 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Dray Bhăng Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.58 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dray Bhăng
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.89 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Dray Bhăng Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.76 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dray Bhăng
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.77 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Dray Bhăng Thứ 5 - 20/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.75 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dray Bhăng
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.41 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Dray Bhăng vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Dray Bhăng