Thời tiết Xã Ea Ktur 5 ngày tới

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Ea Ktur Thứ 2 - 17/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.63 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Ktur
Độ ẩm

56 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.72 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea Ktur Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.51 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Ktur
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.79 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea Ktur Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.53 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Ktur
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.77 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Ea Ktur Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.05 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Ktur
Độ ẩm

64 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.47 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Ea Ktur Thứ 6 - 21/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Ktur
Độ ẩm

69 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.09 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Ktur vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Ktur