Thời tiết Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin 7 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.77 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.77 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.55 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.55 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.5 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.5 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.26 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.26 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.95 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.95 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.31 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.31 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.05 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.05 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin