Thời tiết Thị trấn Buôn Trấp 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Thị trấn Buôn Trấp Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.09 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Buôn Trấp
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.7 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Thị trấn Buôn Trấp Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.04 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Buôn Trấp
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.71 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Thị trấn Buôn Trấp Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.83 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Buôn Trấp
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.48 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Thị trấn Buôn Trấp Thứ 6 - 21/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.3 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Buôn Trấp
Độ ẩm

71 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.15 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Thị trấn Buôn Trấp Thứ 7 - 22/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.34 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Buôn Trấp
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.14 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Buôn Trấp vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Buôn Trấp