Thời tiết Xã Băng A Drênh 3 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Băng A Drênh Thứ 7 - 15/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.29 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Băng A Drênh
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.62 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

CN - 16/06

Thời tiết Xã Băng A Drênh CN - 16/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.41 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Băng A Drênh
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.02 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Băng A Drênh Thứ 2 - 17/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.58 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Băng A Drênh
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.14 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Băng A Drênh vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Băng A Drênh