Thời tiết Xã Dray Sáp 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Dray Sáp Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.91 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dray Sáp
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.61 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Dray Sáp Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.02 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dray Sáp
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.66 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Dray Sáp Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.81 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dray Sáp
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.45 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Dray Sáp Thứ 6 - 21/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.38 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dray Sáp
Độ ẩm

71 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.15 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Xã Dray Sáp Thứ 7 - 22/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Dray Sáp
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Dray Sáp vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Dray Sáp