Thời tiết Xã Ea Bông 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea Bông Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.6 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Bông
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.72 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea Bông Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.88 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Bông
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.73 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Ea Bông Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.58 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Bông
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.48 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Bông vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Bông