Thời tiết Xã Ea Na 3 ngày tới

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Ea Na Thứ 2 - 17/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.9 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Na
Độ ẩm

57 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.71 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea Na Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.89 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Na
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.62 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea Na Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.01 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Na
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.66 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Na vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Na