Thời tiết Huyện Krông Bông 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Huyện Krông Bông Thứ 7 - 15/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.69 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Krông Bông
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.2 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

CN - 16/06

Thời tiết Huyện Krông Bông CN - 16/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.12 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Krông Bông
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.41 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Huyện Krông Bông Thứ 2 - 17/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.11 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Krông Bông
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.91 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Huyện Krông Bông Thứ 3 - 18/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.02 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Krông Bông
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.15 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Huyện Krông Bông Thứ 4 - 19/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.17 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Krông Bông
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.82 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Bông vào 5 ngày tới