Thời tiết Xã Cư Drăm 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Cư Drăm Thứ 3 - 25/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.77 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Drăm
Độ ẩm

93 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.65 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Cư Drăm Thứ 4 - 26/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.06 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Drăm
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.82 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Cư Drăm Thứ 5 - 27/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.33 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Drăm
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.74 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Xã Cư Drăm Thứ 6 - 28/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.73 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Drăm
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.86 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Xã Cư Drăm Thứ 7 - 29/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.49 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Drăm
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.08 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư Drăm vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư Drăm