Thời tiết Xã Hòa Lễ 10 ngày tới

Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.95 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.95 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.21 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.21 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.02 m/s

18° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.02 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.61 m/s

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.61 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 m/s

18° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 m/s

18° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.05 m/s

18° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.44 m/s

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.44 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.34 m/s

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.34 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.76 m/s

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.76 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Hòa Lễ vào 10 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Hòa Lễ