Thời tiết Xã Yang Mao 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Yang Mao Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.23 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yang Mao
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.62 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Yang Mao Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.03 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yang Mao
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.58 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Yang Mao Thứ 5 - 20/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.2 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yang Mao
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Yang Mao vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Yang Mao