Thời tiết Thị trấn Phước An 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Thị trấn Phước An Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.36 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Phước An
Độ ẩm

70 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.89 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Thị trấn Phước An Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.14 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Phước An
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.81 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Thị trấn Phước An Thứ 5 - 20/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Phước An
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.44 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Phước An vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Phước An