Thời tiết Xã Ea Kly 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Ea Kly Thứ 7 - 15/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.9 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kly
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

CN - 16/06

Thời tiết Xã Ea Kly CN - 16/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.85 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kly
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.16 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:13

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Ea Kly Thứ 2 - 17/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.43 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kly
Độ ẩm

61 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.64 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea Kly Thứ 3 - 18/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.61 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kly
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.78 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea Kly Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.1 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Kly
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.65 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Kly vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Kly