Thời tiết Xã Vụ Bổn 3 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Vụ Bổn Thứ 7 - 15/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.73 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vụ Bổn
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.26 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

CN - 16/06

Thời tiết Xã Vụ Bổn CN - 16/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.9 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vụ Bổn
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Vụ Bổn Thứ 2 - 17/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.23 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vụ Bổn
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.78 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Vụ Bổn vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vụ Bổn