Thời tiết Thị trấn Liên Sơn 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Thị trấn Liên Sơn Thứ 3 - 25/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.72 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Liên Sơn
Độ ẩm

95 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.9 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Thị trấn Liên Sơn Thứ 4 - 26/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.32 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Liên Sơn
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Thị trấn Liên Sơn Thứ 5 - 27/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.73 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Liên Sơn
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.01 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:15

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Thị trấn Liên Sơn Thứ 6 - 28/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

14.33 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Liên Sơn
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.53 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:15

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Thị trấn Liên Sơn Thứ 7 - 29/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Liên Sơn
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.47 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Liên Sơn vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Liên Sơn