Thời tiết Xã Buôn Tría 3 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Buôn Tría Thứ 7 - 15/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

11.46 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Buôn Tría
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.66 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

CN - 16/06

Thời tiết Xã Buôn Tría CN - 16/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.71 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Buôn Tría
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Buôn Tría Thứ 2 - 17/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Buôn Tría
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Buôn Tría vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Buôn Tría