Thời tiết Xã Đắk Nuê 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Đắk Nuê Thứ 3 - 18/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.3 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nuê
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.97 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Đắk Nuê Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.07 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nuê
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Đắk Nuê Thứ 5 - 20/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.87 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Đắk Nuê
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.57 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Nuê vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Nuê