Thời tiết Xã Krông Nô 5 ngày tới

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Krông Nô Thứ 2 - 17/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.28 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Krông Nô
Độ ẩm

63 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.01 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Krông Nô Thứ 3 - 18/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.03 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Krông Nô
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Krông Nô Thứ 4 - 19/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.96 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Krông Nô
Độ ẩm

69 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.03 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:13

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Krông Nô Thứ 5 - 20/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.67 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Krông Nô
Độ ẩm

69 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.67 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:13

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Krông Nô Thứ 6 - 21/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.74 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

21°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Krông Nô
Độ ẩm

71 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.29 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Krông Nô vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Krông Nô