Thời tiết Xã Yang Tao 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Yang Tao Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.96 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yang Tao
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.03 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Yang Tao Thứ 4 - 19/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.64 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yang Tao
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.91 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Yang Tao Thứ 5 - 20/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.2 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yang Tao
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.56 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Yang Tao Thứ 6 - 21/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.45 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yang Tao
Độ ẩm

70 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.17 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Xã Yang Tao Thứ 7 - 22/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.86 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Yang Tao
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Yang Tao vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Yang Tao