Thời tiết Xã Ea Riêng 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Ea Riêng Thứ 7 - 15/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.45 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

25°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Riêng
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.97 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:11

CN - 16/06

Thời tiết Xã Ea Riêng CN - 16/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

25°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.43 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Riêng
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.83 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:11

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Ea Riêng Thứ 2 - 17/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.56 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Riêng
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.61 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:11

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Ea Riêng Thứ 3 - 18/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.84 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Riêng
Độ ẩm

69 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.61 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:12

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Ea Riêng Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/26°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.11 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

24°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Riêng
Độ ẩm

61 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.56 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Riêng vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Riêng