Thời tiết Xã Ea Trang 3 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Ea Trang Thứ 3 - 25/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.99 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Trang
Độ ẩm

91 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Ea Trang Thứ 4 - 26/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.78 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Trang
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.21 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Ea Trang Thứ 5 - 27/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.46 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Ea Trang
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.27 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Trang vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Trang