Thời tiết Thị trấn Ea T'Ling 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Thị trấn Ea T'Ling Thứ 3 - 25/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.5 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Ea T'Ling
Độ ẩm

95 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.47 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Thị trấn Ea T'Ling Thứ 4 - 26/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.17 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Ea T'Ling
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.92 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:17

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Thị trấn Ea T'Ling Thứ 5 - 27/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.91 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Ea T'Ling
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.75 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:17

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Thị trấn Ea T'Ling Thứ 6 - 28/06

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

15.08 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Ea T'Ling
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.2 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:17

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Thị trấn Ea T'Ling Thứ 7 - 29/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.86 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Ea T'Ling
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:17

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Ea T'Ling vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Ea T'Ling