Thời tiết Xã Cư Knia 5 ngày tới

Thứ 3 - 25/06

Thời tiết Xã Cư Knia Thứ 3 - 25/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.51 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Knia
Độ ẩm

95 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.3 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:17

Thứ 4 - 26/06

Thời tiết Xã Cư Knia Thứ 4 - 26/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.48 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Knia
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

0.66 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:17

Thứ 5 - 27/06

Thời tiết Xã Cư Knia Thứ 5 - 27/06

29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

15.45 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Knia
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.13 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:17

Thứ 6 - 28/06

Thời tiết Xã Cư Knia Thứ 6 - 28/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

24°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.94 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Knia
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

1.82 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:17

Thứ 7 - 29/06

Thời tiết Xã Cư Knia Thứ 7 - 29/06

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/25°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.25 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cư Knia
Độ ẩm

71 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.02 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:17

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư Knia vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư Knia