Thời tiết Huyện Đăk Glong 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Huyện Đăk Glong Thứ 3 - 18/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.67 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

23°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đăk Glong
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.65 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:14

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Huyện Đăk Glong Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.3 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đăk Glong
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.63 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:14

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Huyện Đăk Glong Thứ 5 - 20/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/24°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.61 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đăk Glong
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.44 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đăk Glong vào 3 ngày tới