Thời tiết Huyện Đắk Mil 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Huyện Đắk Mil Thứ 3 - 18/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.22 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đắk Mil
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.45 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Huyện Đắk Mil Thứ 4 - 19/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

23°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.53 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đắk Mil
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.43 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Huyện Đắk Mil Thứ 5 - 20/06

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

22°/23°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.62 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

22°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Đắk Mil
Độ ẩm

69 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.34 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:16

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Mil vào 3 ngày tới