Thời tiết Thị trấn Đắk Mil 20 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.38 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.38 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.81 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.22 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.37 m/s

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.37 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.93 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.85 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.85 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.9 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.9 m/s
CN 23/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.15 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.45 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.96 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 m/s

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.08 m/s

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.3 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.3 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.74 m/s

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.74 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.49 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.49 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 20 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Đắk Mil vào 20 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Đắk Mil